Café House咖啡厅设计

项目地址:   | 项目面积:420平米   | 项目类型:主题餐厅设计

Café House咖啡厅餐厅操作区设计

▲Café House咖啡厅操作间设计


Café House咖啡厅餐厅就餐区设计

▲Café House咖啡厅就餐间设计


Café House咖啡厅餐厅就餐区设计

▲Café House咖啡厅就餐间设计


Café House咖啡厅餐厅就餐区设计

▲Café House咖啡厅就餐间设计


Café House咖啡厅餐厅就餐区设计

▲Café House咖啡厅就餐间设计


Café House咖啡厅餐厅就餐区设计

▲Café House咖啡厅就餐间设计


Café House咖啡厅设计

▲Café House咖啡厅设计


Café House咖啡厅就餐区餐具设计

▲Café House咖啡厅就餐间设计


注:此案例仅供参考!